Porównanie kosztów finansowych kredytu i leasingu.

Porównując koszty jakie towarzyszą finansowaniu środków trwałych należy zwrócić uwagę na wiele czynników wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie wystarczające jest sumaryczne porównanie wydatków.

W realiach w jakich funkcjonują polscy przedsiębiorcy ogromną rolę odgrywają przepisy podatkowe. Wiele z nich zmienia całkowicie opłacalność niektórych operacji finansowych.

Poniższe porównania zawarte w arkuszach kalkulacyjnych w zamyśle autora miały pokazać wpływ przepisów na opłacalność poszczególnych sposobów finansowania.

Inne przepisy dotyczą kosztów uzyskania przychodu związanych z użytkowaniem samochodów osobowych a inne maszyn i urządzeń.

Polski ustawodawca po raz kolejny zmienił zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodu kosztów użytkowania samochodów osobowych od 1 stycznia 2019. Zaprezentowane w arkuszach wyliczenia obejmują te zmiany.

Pobierz arkusz porównania kosztów leasingu i kredytu.

Twórca arkuszy nie odpowiada za sposób wykorzystania wyników obliczeń. Obliczenia maja charakter poglądowy i mogą zawierać błędy. Niemniej sposób w jaki zastaną wykorzystany jest zupełnie dowolny. Arkusze mogą być rozpowszechniane bez ograniczeń.

Opis arkuszy i założeń przyjętych do obliczeń.

Wprowadzanie niezbędnych danych.

W celu uzyskania wiarygodnych wyników należy wprowadzić do arkusza dane w miarę możliwości dokładne. W komentarzach widocznych po najechaniu na komórkę znajduję się podpowiedzi i informacje, które mogą być pomocne w trakcie wypełniania.

Wartość sprzętu to jego cena brutto.

W przypadku samochodów osobowych duże znaczenie ma sposób użytkowania. Użytkowanie do celów  wyłącznie firmowe umożliwia odliczenie 100% podatku VAT ale narzuca obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Użytkowanie samochodu do celów zarówno firmowych jak i prywatnych umożliwia odliczenie tylko 50% podatku VAT i nie ma konieczności prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Obowiązują dwa limity zaliczania do kosztów uzyskania przychodu samochodów osobowych 225 000 zł dla samochodów z napędem elektrycznym i 150 000 zł dla pozostałych. Wynika to wprost z nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2019 r.

Stawka podatku dochodowego PIT określona jest na 19% (podatek liniowy dla przedsiębiorców), natomiast stawka podatku CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) dla małych przedsiębiorców i nowych podmiotów które podlegają opodatkowaniu w tej formie wynosi 9%.

Do porównania należy przyjąć okres w jakim chcemy porównać koszty. Obliczenia są powiązane ze stawką amortyzacji dla samochodów osobowych.

Wkład własny to kwota jaka przedsiębiorca chce przeznaczyć na wpłatę początkową (czynsz inicjalny) do umowy leasingu lub zmniejszenie kwoty kredytu.

Oprocentowanie kredytu oraz prowizje są bardzo zróżnicowane i zależą od wewnętrznych przepisów banków dlatego arkusz umożliwia wpisanie tych danych dowolnie bez robienia jakichkolwiek założeń.

W przypadku leasingu obliczenia kosztów są dokonywane w oparci o uśrednione wartości rynkowe ponieważ użytkownikowi trudno byłoby zdobyć dane dotyczące oprocentowania i marży od firm leasingowych.

Wysokość wykupu jest określana przez firmy leasingowe ale minimalne wielkości są określone w przepisach. W arkuszu przyjęto minimalną wartość wykupu 19% dla 2 lat i 1% dla pozostałych okresów. Maksymalne kwoty są ustalane indywidualnie z leasingodawcą. Można je wpisać w dowolnej wysokości.

Interpretacja uzyskanych wyników.

Wyniki porównania zawarte w arkuszach są pewnymi uproszczeniami. Pokazują wydatki w kwotach brutto ze względu na skomplikowany sposób rozliczania podatku VAT oraz podatku dochodowego w przypadku samochodów osobowych. Koszty uzyskania przychodu to kwoty które pomniejszają podstawę do opodatkowania są wartościami netto (bez VAT). Podatek VAT do odliczenia to w przypadku użytkowania mieszanego samochodu osobowego 50%, pozostałą część jest kosztem uzyskania przychodu w ramach limitów kosztów różnych dla samochodów elektrycznych i spalinowych.

Korzyść podatkowa to kwota zmniejszenia podstawy do opodatkowania. Uwzględnia ona limity wprowadzone nowymi przepisami w przypadku samochodów osobowych.

Efektywny wydatek odpowiada łącznej kwocie wydatków związanych z finansowaniem zakupu/użytkowania pomniejszonej o korzyści podatkowe i odliczenie podatku VAT.

W arkuszu dotyczącym samochodów osobowych, ze względu na specyfikę przedmiotu przedstawiono też efekty sprzedaży samochodu po okresie przyjętym do porównania. Wynika to z faktu, że nowe przepisy zmieniły również sposób rozliczania sprzedaży. Ograniczeniu uległy koszty uzyskania przychodu i podobnie jak przy zakupie zostały powiązane z limitami.

Jako wartość sprzedaży samochodu przyjęto teoretyczną uśrednioną wartość brutto sprzedaży dla standardowego samochodu osobowego jakiej można się spodziewać po okresie przyjętym do porównania.

Koszty użytkowania to kwota wyliczona jako różnica efektywnych wydatków i efektywnego przychodu uzyskanego po sprzedaży samochodu.

Uwagi i komentarze.

Zadajemy sobie sprawę z tego że wyliczenia mogą zawierać błędy, zarówno logiczne jak i matematyczne. Będziemy wdzięczni za uwagi, pytania i komentarze, które pozwolą nam je naprawić.

Zachęcamy do przesyłania krytycznych uwag na adres [email protected] lub przy użyciu formularza kontaktowego.