Klient posiada pełną swobodę wyboru przedmiotu jednocześnie musi pamiętać, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za dostosowanie przedmiotu do swoich wymogów – wydajność, parametry itp. Firma leasingowa nabywa sprzęt wskazany przez klienta bez analizowania jego przydatności.

Wybór dostawcy podobnie jak sprzętu jest sprawą klienta. Firma leasingowa oczywiście weryfikuje dostawców na podstawie historii współpracy z nimi bądź weryfikuje dostępne na jego temat informacje. Jeżeli ogólna ocena dostawcy wypadnie negatywnie firma leasingowa może odmówić sfinansowania takiej transakcji.

Firmy leasingowe mogą kupować sprzęt poza granicami kraju. Dotyczy to transakcji nabycia wewnątrz unijnego oraz importu spoza Unii. Ważne w takich przypadkach są procedury przeliczania walut i koszty dodatkowe związane z takimi transakcjami.

Przedmiotem umowy leasingu mogą być środki trwałe zarówno nowe jak i używane. O wyborze decyduje oczywiście klient. Przy nowych przedmiotach przeważnie można skorzystać z uproszczonych procedur i transakcje przebiegają zazwyczaj szablonowo. Szczególnie kiedy sprzęt dostarcza autoryzowany dealer albo dystrybutor. W przypadku przedmiotów używanych konieczna jest weryfikacja stanu i wartości sprzętu. Dokonuje jej rzeczoznawca zazwyczaj wyznaczony przez firmę leasingową. Mimo, że koszty wyceny obciążają klienta to pozwalają one uniknąć nabycia sprzętu o zawyżonej cenie albo niesprawnego technicznie.

Większość transakcji leasingowych zawieranych jest w złotówkach ale  firmy leasingowe dopuszczaja też stosowanie walut jako przeliczników. Szczególnie uzasadnione jest to w przypadku klinetów uzyskujących przychody w walutach.