Leasing nieruchomości zabudowanych i lokali użytkowych

Kategorie szczegółowe.

leasing nieruchomości-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Budynki

Koszty leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Wpłata początkowa od 0 do 45% wartości.

Umowa leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Długość umowy od 60 miesięcy.

Informacje o leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Nieruchomości nowe i używane.

Rodzaje umów: leasing operacyjny i finansowy.

Umowy mogą być zawierane w złotówkach oraz w walutach.

Umowy leasingu nieruchomości zwykle zawierane są na dłuższe okresy czasu – nawet do 15 lat. W leasingu nieruchomości przedmiotem umów są różnego rodzaju nieruchomości: hale produkcyjne, budynki biurowe, budynki przeznaczona pod wynajem, magazyny. Firmy leasingowe finansują zakup bądź refinansują koszt nabycia czy wytworzenia istniejącej nieruchomości.

Rozróżniamy dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Czym się różnią ?

W leasingu operacyjnym właścicielem danego dobra jest firma leasingowa i na jako właściciel dokonuje jego amortyzacji. Korzystający opłacając czynsz leasingowy w całości uznaje go za koszt uzyskania przychodów. Umowa zawierana jest na okres nie mniejszy niż 40% czasu amortyzacji. Dla nieruchomości minimalny okres umowy wynosi 10 lat . W przypadku umowy leasingu finansowego nie ma wymogu związanego z minimalnym okresem umowy. Na podstawie umowy leasingowej spełniającej określone w przepisach podatkowych warunki odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Każdy czynsz leasingowy składa się z dwóch elementów: spłaty kapitału i spłaty odsetek. Ta konstrukcja przypomina kredyt bankowy i poza sprawą własności niewiele się od niego różni.

Leasing zwrotny nieruchomości

Typowa umowa leasingu nieruchomości wygląda w sposób następujący: klient posiadający nieruchomość często z obciążoną hipoteką sprzedaje ją firmie leasingowej – jednocześnie zawierając umowę leasingową, na mocy której dalej korzysta z nieruchomości. Firma leasingowa z ceny nieruchomości potrąca udział własny klienta, spłaca ciążące na niej zobowiązania i otrzymuje comiesięczny przychód z tytułu czynszu leasingowego. Po minięciu okresu na jaki zawarta była umowa sprzedaje ją za ustaloną w momencie zawarcia umowy cenę dotychczasowemu użytkownikowi. Klient uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki może przeznaczyć na różne cele związane z prowadzoną działalnością: spłatę zobowiązań, zwiększenie środków obrotowych czy też na kolejną inwestycję. Dzięki zawarciu umowy odzyskał zainwestowane środki i może nimi swobodnie dysponować spłacając zobowiązania leasingowe z bieżących przychodów. Trzeba też zauważyć, że pozyskał długoterminowy pieniądz. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy leasingowej (opłaty notarialne, sądowe, wyceny) obciążają klienta, podobnie koszty związane z eksploatacją (podatek od nieruchomości).

Przepisy dotyczące leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Umowy leasingowe na tego typu sprzęt regulują standardowe przepisy podatkowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Leasing lokali użytkowych-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Lokale

Koszty leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Wpłata początkowa od 0 do 45% wartości.

Umowa leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Długość umowy od 60 miesięcy.

Informacje o leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Nieruchomości nowe i używane.

Rodzaje umów: leasing operacyjny i finansowy.

Umowy mogą być zawierane w złotówkach oraz w walutach.

Przepisy dotyczące leasingu-Leasing Expert sp. z o.o. - https://leasingexpert.pl

Umowy leasingowe na tego typu sprzęt regulują standardowe przepisy podatkowe oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zamów ofertę

rodzaj sprzętu, marka, rok prod. itp.
w miesiącach