Site Loader
Leasing dla nievatowca - https://leasingexpert.pl

Leasing dla nievatowca – czy to się opłaca?

Część przedsiębiorców nie jest płatnikami podatku VAT. Co za tym idzie nie mają możliwości odliczania podatku VAT od zakupywanych towarów i usług. Ta sama prawidłowość dotyczy usług leasingowych.

Często  pojawiają się pytania czy w przypadku „Nievatowców” leasing ma sens i czy to się po prostu opłaca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca który nie jest płatnikiem podatku VAT do kosztów uzyskania przychodu zalicza wartość brutto faktury. W związku z tym nie ma dla niego znaczenia w jaki sposób i jaka stawka jest opodatkowany leasing.

Leasing kapitałowy.

Ta forma leasingu charakteryzuje się specyficznym sposobem fakturowania. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego klient otrzymuje jedna fakturę na sumę opłat w której zawarty jest VAT w stawce jaka odpowiada stawce VAT-u na leasingowany sprzęt. W związku z tym, że leasing kapitałowy w kosztach rozlicza się w ten sam sposób jak zakup klient amortyzuje wartość środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu a w koszty wrzuca część odsetkową raty. U „NieVATowca” podstawą do amortyzacji jest kwota brutto faktury.

W leasingu operacyjnym klient dostaje faktury na czynsze leasingowe w ustalonych odstępach czasu. Są one opodatkowane stawką 23% VAT ponieważ taka stawka obowiązuje przy sprzedaży usług leasingowych. Leasingobiorca zalicza w koszty wartość brutto faktury.

Faktura VAT- marża.

Szczególnym przypadkiem kiedy „Nievatowcy” są uprzywilejowani jest leasing samochodu, który firma leasingowa kupuje na podstawie faktury VAT-marża. Taki zakup skutkuje tym, że do czynszów leasingowych w przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca musi doliczyć 23% VAT. Sprawia to, że leasing operacyjny przestaje się opłacać. Jedyną rozsądną opcja gdy klient koniecznie chce wybrać samochód z fakturą VAT – marżą (większość samochodów komisowych), jest leasing kapitałowy. Taka procedura w większości firm leasingowych funkcjonuje jako leasing VAT – marża.

Sprzęt medyczny jest w większości objęty inną stawką VAT niż usługa leasingu – sprzęt medyczny 8%, leasing operacyjny 23%. Powoduje to, że przy leasingu operacyjnym do rat doliczany jest podatek 23%, którego większość lekarzy jako „NieVATowców” nie ma od czego odliczyć. Rozwiązaniem tego problemu jest leasing kapitałowy, którym klient otrzymuje fakturę ze stawką taką jaka jest przypisana do sprzętu (8%), lub pożyczka leasingowa. Obydwa rozwiązania w swoich skutkach podatkowych są bardzo podobne więc o wyborze powinna przesądzać kwestia opłacalności i dostępności.

Reasumując – leasing jest jak najbardziej usługa dla przedsiębiorców nie będących płatnikami VAT. Jego opłacalność jest taka sama jak dla płatników tego podatku.

Post Author: Leasing Expert