Site Loader
Nowe zasady zaliczania samochodów osobowych w koszty uzyskania przychodu - https://leasingexpert.pl

Zmiany w przepisach podatkowych od 2019 roku dotyczące kosztów użytkowanie samochodu osobowego.

Samochód osobowy niejednokrotnie jest podstawowym narzędziem pracy dla wielu przedsiębiorców i ich pracowników. Oprócz funkcji czysto zarobkowych pełni też funkcje reprezentacyjne. Ta druga funkcja jest od zawsze solą w oku fiskusa.

Po kolejnej nowelizacji od 01.01.2019 pojawiły się nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodu samochodów osobowych, wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Przepisy zostały zmodyfikowane zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie o VAT dotyczącymi odliczana podatku Vat.

Co się zmieniło?

Nowe przepisy mają na celu ujednolicić zasady rozliczania kosztów dla różnych form nabycia samochodu i ograniczyć za pomocą limitu zaliczanie w koszty wydatków na zakup luksusowych samochodów.

Podstawową zmianą jest określenie sposobu użytkowania samochodu. Podobnie jak w przypadku VAT-u, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia 100% poniesionych kosztów, ale pod warunkiem udokumentowania, że samochód jest używany wyłącznie do celów związanych z uzyskaniem przychodu. Konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, a służby skarbowe mają prawo kwestionować sposób korzystania z auta. W wypadku udowodnienia podatnikowi wykorzystania pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością, konieczna jest korekta podatku dochodowego. W przypadku kiedy podatnik użytkuje samochód zarówno do celów firmowych jak i prywatnych, ma możliwość zaliczenia jedynie 75% poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodu.

Kolejna zmianą zmniejszającą opłacalność zakupu drogich samochodów jest wprowadzenie limitów wartości samochodu, którą można zamortyzować. Do końca 2018 roku wartości te wynosiły: dla samochodów spalinowych 20 000 euro, dla elektrycznych 30 000 euro, po zmianie odpowiednio     150 000 zł i 225 000 zł.

Zmienił się też sposób w jaki przedsiębiorca dokonuje odpisów. Kluczowe jest ustalenie wskaźnika, według którego takie odliczenie następuje. Wskaźnik jest obliczany jako stosunek limitu dla odpowiedniego typu samochodu do jego wartości. Ma on odniesienie do wszystkich kwot zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu.

Sprawę komplikuje dodatkowo vat, którego nie można odliczyć – VAT w przypadku samochodów użytkowanych do celów prywatnych i firmowych można odliczyć tylko w 50%, pozostałą część stanowi koszt uzyskania przychodu. Kwota ta pomniejsza wysokość limitu. W związku z tym realny limit wartości netto dla samochodu spalinowego wynosi 134 529 zł (brutto).

Gotówka, kredyt, leasing.

W zależności od formy zakupu samochodu koszty uzyskania przychodu oblicza się w następujący sposób.

Dla wszystkich form nabycia konieczne jest określenie wskaźnika tj.

Wartość limitu (150 000 zł lub 225 000 zł)/wartość netto samochodu + 50% VAT.

Tak wyliczony wskaźnik określa, jaką część odpisu amortyzacyjnego czy faktury kosztowej z leasingu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład:

Przedsiębiorca kupując samochód o wartości 250 000 zł brutto wylicza wskaźnik, według którego zalicza w koszty uzyskania przychodu amortyzację lub opłaty leasingowe.

250 000,00 (brutto) = 203 252,03 (netto) + 46 747,97 (VAT)

Wskaźnik:

150 000,00 (limit) / [203 252,03 zł (wartość netto) + 23 373,98 (1/2 VAT)] = 0,66

W związku z tym Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 66% odpisów amortyzacyjnych lub raty leasingowej netto.

Zakup za gotówkę:

W tym przypadku kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne w części odpowiadającej wyliczonemu wskaźnikowi.

Zakup na kredyt:

Tutaj oprócz amortyzacji kosztem uzyskania przychodu są koszty finansowe (odsetki, prowizje). Można je odliczyć w całości.

Leasing operacyjny:

W przypadku leasingu do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć część każdej raty odpowiadającej przemnożeniu jej przez wskaźnik.

Kwota wykupu w leasingu jest oddzielną operacją i jest rozliczana tak, jak oddzielna transakcja zakupu.

Koszty eksploatacyjne samochodu są do odliczenia w 75%, kosztem jest tez nieodliczony VAT(50%).

Koszty ubezpieczeń innych niż OC oblicza się w podobny sposób jak koszty zakupu, wykorzystując do odliczeń wskaźnik (wartość limitu (150 000 zł lub 225 000 zł)/wartość netto samochodu + 50% VAT). Ubezpieczenie OC jest w całości kosztem uzyskania przychodu.

Sprzedaż samochodu osobowego wykorzystywanego w firmie.

Sprzedaż samochodu.

Zmiany w przepisach wpływają również na rozlicznie sprzedaży samochodu firmowego. Do końca 2018 r. niezamortyzowana wartość stanowiła przy sprzedaży koszt uzyskania przychodu. Od nowego roku kosztem uzyskania przychodu jest niezamortyzowana wartość samochodu do wysokości limitu (150 000 zł dla samochodów spalinowych i 225 000 zł dla elektrycznych.

W przypadku leasingu można ominąć podatek występujący przy sprzedaży, kiedy samochód wykupuje osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie wprowadzając go do ewidencji środków trwałych. Sprzedając samochód po upływie pół roku nie występuje podatek dochodowy. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku drogich samochodów.

Do zobrazowania powyższych rozważań teoretycznych może posłużyć arkusz kalkulacyjny w zakładce kalkulatory, porównujące koszty kredytu i leasingu. Został on przygotowany z uwzględnieniem zmian w przepisach. Zachęcamy do pobrania i „przećwiczenia” różnych wariantów zakupu.

Post Author: Leasing Expert

2 Replies to “Koszty użytkowania samochodu osobowego – nowe zasady rozliczania.”

  1. Przydatne byłyby chyba tutaj przykłady na konkretne wyliczenia. Takie podawanie w kwotach konkretnych wartości. Sama teoria słabo się sprzedaje. Ale ogólnie jest ok.
    Pozdrawiam.

    1. Dziękujemy za komentarz. Cenna uwaga. Postaramy się w najbliższym czasie uzupełnić tekst o odpowiednie przykłady.

Comments are closed.